بازیابی کلمه عبور؟  ثبت نام
هاست سرور پارس
 مشخصات جزئی و نرم افزاری سرور های هاست ویندوز سرور پارس

 ASP 3 Support هاست ویندوز  Your Own SMTP Server هاست ویندوز
 ASP.NET 1 & 2 & 3.5 & 4 , 4.5 Support هاست ویندوز  POP3 Emails هاست ویندوز
 ODBC DSN هاست ویندوز  Email Auto Responders هاست ویندوز
 MS Access and Excel Databases هاست ویندوز  Spam Assassin Anti Spam هاست ویندوز
 MS-SQL 2000 & 2005 & 2008 & 2012 Databases هاست ویندوز  Custom Error Pages هاست ویندوز
 MySQL 5.x Databases هاست ویندوز  Webmail Emails هاست ویندوز
 Microsoft AJAX هاست ویندوز  MS XML هاست ویندوز
 Microsoft MVC هاست ویندوز  MS XML 6.0 هاست ویندوز
 Real Time SQL Database Backup Tool هاست ویندوز  With SQL backup and SQL restore هاست ویندوز
 SQL backup and SQL restore هاست ویندوز  Silverlight 3.0 Hosting هاست ویندوز
 Isolated Application Pool هاست ویندوز  Silverlight 4.0 Hosting هاست ویندوز